Mliječna zamjenica za janjad i jarad koja u potpunosti može zamijeniti ovčje / kozje mlijeko tijekom cijelog dojnog razdoblja.

Sloten

Sprayfo Lamb - Mliječna zamjenica za janjad i jarad

Sprayfo Lamb je mliječna zamjenica za janjad i jarad koja u potpunosti može zamijeniti ovčje / kozje mlijeko tijekom cijelog dojnog razdoblja. Mliječna zamjenica može se početi koristiti odmah nakon što je konzumirala kolostrum.

Kada koristiti mliječnu zamjenicu za janjad / jarad?

- kod mladunčadi bez majke ili odbačene mladunčadi
- u slučajevima kada majka nema dovoljno mlijeka
- na farmama gdje se mlijeko koristi u proizvodnji sira
- pri intenzivnom ranom tovu janjadi
- kod ovaca ili koza koje imaju više od jednog legla godišnje
- izbjegavanje pojave proljeva kod mladunčadi u uvjetima slabe higijene vimena
- za smanjanje mogućnosti prenošenja zaraznih bolesti odvajanjem od majke nakon 48 sati

Prednosti korištenja mliječne zamjenice za janjad / jarad

- jeftinija od punomasnog mlijeka
- ekonomski učinak je osobito izražen na gospodarstvima gdje se mlijeko koristi za proizvodnju sira
- potiče se razvoj buraga
- ujednačeni sastav otopine mliječne zamjene

Vodič za hranjenje janjadi i jaradi kod odbića