Nuklospray Yoghurt je mliječna zamjenica za prasad od prvog dana života. Razvijena je kao prvi dodatak prehrani u životu prasadi koji u potpunosti zadovoljava glavne prehrambene potrebe mladih životinja.

Sloten

Nuklospray Yoghurt - mliječna zamjenica za prasad

Nuklospray Yogurt se daje se prasadi od prvog dana do jednog tjedna prije odbića 2 puta dnevno. Pored povećanog prirasta, Nuklospray Yoghurtom se također osigurava i zdravlje životinja. Specijalni sastav Nuklospray Yoghurta potiče konzumaciju hrane i također stimulira razvijanje probavnog sustava.
 

Prednosti korištenja mliječne zamjenice za prasad Nuklospray Yoghurt

• Poboljšava unos hrane prije odbića, > 500 grama konzumirane suhe tvari
• Smanjenje mortaliteta 2 - 4 %
• Osigurava veći prirast tijekom cijelog tova
• Lakši prelazak na suhu hranu
• Prasad prije izlazi iz tova
 

Najčešća pitanja o mliječnoj zamjenici za prasad Nuklospray Yoghurt


Zašto koristiti mliječnu zamjenicu za prasad Nuklospray Yoghurt?
• Spriječava rane gubitke, smanjuje uginuće prasadi
• Povećava težinu prasadi prije odbića
• Povećava masu prasadi u vrijeme odbića
• Odbija više prasadi od krmače ranije
• Prevencija protiv miješanih infekcija unutar legla
• Smanjuje rizike od pojave infekcija
• Primjenom Nuklospray Yoghurta dobijamo ujednačenu prasad
• Lakši prelazak sa sisanja na suhu hranu
• Povećava unos hrane u vrijeme odbića

Kada započeti primjenu Yoghurta?
Prasad treba posisati kolostrum u prvih 12 sati života, a nakon toga im počinjemo nuditi Nuklospray Yoghurt. Iskorištavamo radoznalost prasadi jer prasad otkriva vlastitu okolinu u prvim satima života. Oni će tako zapamtiti gdje im je dostupna hrana i vratiti se kad god ogladne. 

Koliko dugo mogu hraniti prasad s mliječnom zamjenicom Nuklospray Yoghurt?
Ovisno o cilju Nuklospray Yoghurt se daje od prvog dana života do odbića da bi se maksimalno povećala težina prasadi ili od 1.-14. dana kako bi se smanjio mortalitet prasadi.

Koliko Nuklospray Yoghurta trebam po leglu?
Ovisno o veličini legla, proizvodnji mlijeka same krmače i dužini trajanja korištenja količina varira od 3 - 8 kg po leglu.

Koliko vremena se troši na hranjenje legla?
Ako se daje svakodnevno, potrebno je 10 minuta po leglu.

Koliko puta dnevno trebam umiješati mliječnu zamjenicu?
Prasad je potrebno hraniti dva puta dnevno (ujutro i navečer).

Mogu li početi hraniti mliječnom zamjenicom trećeg ili četvrtog dana života?
Da, ali koristan učinak će se umanjiti jer su prva 4 dana ključna za preživljavanje i postavljanje kvalitetnih temelja za daljnji razvoj prasadi.

Koliko dugo je jednom umiješana mliječna zamjenica Nuklospray Yoghurt upotrebljiva?
Pod normalnim uvjetima jednom umiješana mliječna zamjenica Nuklospray Yoghurt je stabilana 24 sata.

Kako koristiti mliječnu zamjenicu Nuklospray Yoghurt?
Preporučljiva doza je 1kg praha na 2,5 - 3 litre vode zagrijane na 40-45 C°. Yoghurt se može promiješati sa mješalicom u kanti ili s automatskom opremom za miješanje. 

Kakva posuda je pogodna za korištenje NuklospraycYoghurta?
Čista, svijetla, okrugla posuda je najpogodnija za prasad. 

Gdje da postavim posudu s mliječnom zamjenicom?
Posudu u kojoj je mliječna zamjenica treba postaviti što bliže glavi krmače s tim da treba paziti da krmača ne može doseći tu posudu. Nakon sisanja krmača potiče prasad da jede.

Da li moram čistiti tu posudu?
Posudu je potrebno čistiti jedino ako je zagađena s fecesom ili nekom drugom prljavštinom. U normalnim okolonostima prasad će sama očistiti posudu svaki dan.

Da li se jednom umiješani Nuklospray Yoghurt može pokvariti?
Opći savjet je hraniti prasad mliječnom zamjenicom što češće, ali sadržaj zdjele mora se isprazniti u roku od 24h. Čišćenje posuda nije neophodno; količina mlijeka mora biti prilagođena količini dnevnog unosa mlijeka, tako da je oni poližu kada pojedu svoju dnevnu količinu.

Da li mliječna zamjenica privlači muhe?
Nuklospray Yoghurt sadrži kiseline koje ne privlače muhe i ne sadrži nikakve zaslađivače koji bi privlačili muhe.

Koliki su troškovi korištenja mliječne zamjenica po prasetu?
Ovisno o trajanju korištenja mliječne zamjenice Nuklospray Yoghurt i količini mlijeka same krmače, troškovi se kreću od 6 kn - 18 kn po prasetu za korištenje u trajanju od 14 - 28 dana.