Dovedite svoje krave koje su se nedavno otelile brzo do pozitivne ravnoteže energije. Visoko učinkovite dugolančane masne kiseline koje svladavaju energetske barijere koje su problematične kod mliječnih krava u inicijalnoj fazi laktacije.

Volac

Megalac - koncentrirani izvor zaštićene energije za preživače

Dovedite svoje krave koje su se nedavno otelile  do pozitivne ravnoteže energije.

MEGALAC®
- najviše istraživana i najviše korištena zaštićena mast na tržištu
- najveća neto energija za laktaciju od svih zaštićenih masti na tržištu
- jedina zaštićena mast na tržištu s nezavisno ostvarenom razinom mjerenja energije
- najmanji sadržaj stearinske kiseline od svih zaštićenih masti

Što je pozitivna ravnoteža energije?

Pozitivna ravnoteža energije je točka u početnoj laktaciji kad krava počinje dobivati na težini umjesto da je gubi. Krave koje su se nedavno otelile gube na težini jer ih loš apetit sprječava da jedu dovoljno energije iz hrane kojom bi nadomjestile energiju koju koriste za održavanje i proizvodnju mlijeka. One ne mogu jesti dovoljno da bi dobile svu energiju koju trebaju, te počinju koristiti rezerve svog tijela i mršave dojenjem.
Prevelik gubitak težine kod početne laktacije dovodi do slabe plodnosti, do ketoze i nemogućnosti da se održe vrhunski prinosi mlijeka. Ti problemi tipično pogađaju krave s visokim genetskim potencijalom i jače su izraženi što je potencijal prinosa veći. Stoga je najbolje što prije dovesti krave koje su se nedavno otelile u pozitivnu ravnotežu energije.

Problem postizanja pozitivne ravnoteže energije

Najbolji način da se uvede više energije u kravu je da se poboljša količina energije u hrani. Ako se to pokuša postići davanjem velikih količina žitarica i konvencionalnih masti, to može dovesti do problema.
Prevelika količina žitarica može poremetiti funkciju buraga što može dovesti do acidoze, smanjenja apetita i manjeg probavljanja obroka.

Konvencionalne masti daju 3 puta veću koncentraciju energije od žitarica, ali se ne mogu koristiti u hrani za krave muzare u velikim količinama. To je zato što konvencionalne masti prekriju bakterije i vlakna u buragu i ograniče bakterijsko djelovanje tako da se opet smanjuje probavljanje vlakna što znači da vaša vrijedna krma uzgojena kod kuće neće biti efikasno iskorištena.

Rješenje problema je Megalac

Odgovor leži u korištenju jedinstvenog proizvoda MEGALAC. Megalac je koncentrirani oblik probavljive nerazgradive energije (33,25 MJ/kg DME ME), koja ne ometa funkciju buraga, na bazi kalcijevih soli destilata masnih kiselina palminog ulja.

Kad se hrani Megalacom, kalcij štiti masne kiseline od razgrađivanja u buragu, te one prolaze netaknute do sirišta. Ovdje uvjeti visoke kiselosti rastapaju kalcij i oslobađaju masne kiseline tako da se mogu probaviti uz maksimalnu efikasnost.

Budući da je Megalac sasvim zaštićen od razgrađivanja u buragu, funkcija buraga se ni na koji način ne pogoršava. Megalac će vaše krave koje su se tek otelile brzo vratiti u ravnotežu pozitivne energije i imat ćete sve pogodnosti koje to nosi.

Baziran je na usavršenoj tehnološkoj preradi kojom se stvara jaka veza. Ta veza puca pri pH3, što znači da se to ne može dogoditi u buragu, već tek nakon dolaska u sirište.


Megalac - pomaže da se probije energetska barijera

• vrlo probavljivi koncentrirani izvor zaštićene energije koji pomaže da se prevlada energetska barijera s kojom se suočavaju krave muzare u početku laktacije
• hranjenje Megalacom ne dovodi do probavnih ili metabolitičkih problema koji mogu proizići iz hranjenja s previše žitarica
• izvor visoko efikasnih masnih kiselina s dugim lancem
• nema utjecaja na mikrobnu fermentaciju u buragu ili na cjelokupnu probavljivost drugih sastaojaka hrane u probavnom traktu
• zadovoljava dva glavna kriterija osnovna za korištenje zaštićenh masti: prolazi kroz burag nedirnut i rasploživ je za djelotvornu probavu u sirištu i u tankom crijevu krava muzara
• koeficijent probavljivosti masnih kiselina je oko 80-90%
• ne utječe na pH buraga i na probavljanje topivih vlakana
• gotovo udvostručuje prolazak masnih kiselina do dvanaesnika, te tako značajno povećava sveukupnu energiju probavljenu u probavnom traktu

"Zbog toplinskog stresa u ljetnim mjesecima krave konzumiraju manje hrane, što dovodi do pada u proizvodnji mlijeka. Iz tog razloga koristimo Megalac kako bi povećali energetsku vrijednost obroka i gubitke u proizvodnji sveli na minimum."
dr.sc. Berislav Vulić,DVM, Voditelj Farme Salaš

Kako hraniti Megalacom

Može se uključiti u smjese, koncentrate ili TMR za hranjenje. Idealno se daje kravama muzarama tijekom prve faze laktacije do 120 dana nakon što se otele. Preporučena stopa za hranjenje s Megalac-om je prema produktivnosti krave i razini hranjivih tvari u prehrani od 0,3 - 08 kg po kravi dnevno.