MEGAFAT 88 namijenjen je za preživače u laktaciji i povećanje udjela mliječne masti. Sadrži visoki koncentraciju C-16 (palmitinskih) masnih kiselina koje dokazano povećavaju proizvodnju mliječnih masti. MEGAFAT 88 je dizajniran kako bi zadovoljio individualne zahtjeve prema proizvodnim ciljevima.

Volac

MEGAFAT 88 - zaštićene masti za povećanje proizvodnje mliječne masti

Prednosti visoke koncentracije C-16 u MEGAFAT-u 88

  • učinkovita apsorpcija u vimenu
  • potiče proizvodnju mliječne masti
  • povećanje udjela mliječne masti za 0.3 % na farmama koje koriste dodatke s visokim udjelom C-16 masnih kiselina


Istraživanja potvrđuju pozitivan utjecaj C-16 masnih kiselina na proizvodnju mliječnih masti kod mliječnih krava i konstantno povećanje postotka mliječnih masti. Još neke prednosti MEGAFAT 88

Odličan izvor masti - jedan od najbitnijih hranjivih tvari za produktivnost i učinkovitost stada.
Prava vrsta masnoće - zaštićenim mastima se izbjegavaju poremećaji kod probave vlakana kao što to može biti slučaj s tekućim uljima ili sastojcima s visokim udjelom masti u obroku.
Maksimalna energija - masnoća je najveći izvor energije u hrani.
Energija bez kiseline - Mega-Fat proizvodi se ne fermentiraju, stoga ne povećavaju količinu kiseline u buragu
poput izvora škroba koji se nalazi u žitaricama. To omogućuje povećanje energije u prehrani bez rizika od acidoze.

Kako hraniti MEGAFAT-om 88

Može se uključiti u smjese, koncentrate ili TMR za hranjenje. Preporučena količina za mliječne krave u laktaciji je 300 do 600 grama po kravi u danu, a za koze i krave 40-80 grama po životinji.