Biološki inokulant za silažu. Savršena higijena silaže za hranidbu životinja i proizvodnju bioplina, silažna masa se stabilizira već nakon 3-4 dana (ovisno o okolnoj temperaturi). Sprječava rast plijesni i stvaranje mikotoksina, te gubitke silaže i energije. Koristi se za silažu cijele kukuruzne biljke, zrna kukuruza, cijele biljke žitarica i silažu trave.

Addcon

Kad je silaža izložena zraku, njena kakvoća se smanjuje uslijed razgradnje vrijednih, lako probavljivih hranjivih tvari od strane kvasaca i plijesni. Pored toga, takva silaža je podložna stvaranju mikotoksina. Znaci razvoja mikroorganizama su porast temperature silaže i pojava razlike u boji siliranog materijala (plavozelena,crvena), u obliku gnijezda plijesni (vruće točke). Ova pojava se posebno često uočava kod siliranog kukuruza, koji dobro fermentira i ima visok sadržaj energije, no i silaže trave i
cijele biljke žitarica također mogu pokazivati znakove zagrijavanja. Pogreške prilikom siliranja kao što su loše sabijanje, siliranje materijala koji je bio prekasno požnjet ili presporo punjenje silosa povećavaju opasnost od takvih procesa. Ovi problemi mogu se izbjeći provođenjem dobre farmerske prakse i upotrebom KOFASIL S.

KOFASIL S sadrži posebno odabran non-GM soj bakterije mliječno-kiselog vrenja Lactobacillus Buchneri. Ona ne samo da stvara mliječnu kiselinu, već i određenu količinu octene kiseline, čime se poroduljuje vijek skladištenja silaže koja se čuva neomotana, u kojima se bez dodavanja silažnog aditiva javlja pregrijavanje.

KOFASIL S preporuča se za očuvanje kvalitete raznih vrsta silaže koja se koristi za hranidbu životinja. Također je idealan za proizvodnju visoko energetskih, savršeno zdravih silaža energetskog kukuruza i ostalih substrata za proizvodnju bioplina.

Spreman za korištenje

KOFASIL S pomiješati s mlakom vodovodnom vodom i spreman je za korištenje. Preporučujemo korištenje najmanje 0,5 l bakterijske otopine po toni materijala za siliranje. Međutim, zoptimalno raspršivanje preporučuje se doza od 1-2 litre po toni siliranog materijala.

Spektar primjene

KOFASIL S može se koristiti za silažu cijele kukuruzne biljke, silirano zrno kukuruza, silažu cijele biljke žitarica i silažu trave.

Energetska kukuruzna silaža

Kukuruzna silaža kao jedna od sirovina u postrojenjima za proizvodnju bioplina mora biti bogata energijom i potpuno higijenski ispravna. Tako se KOFASIL S preporuča za primjenu na tom području: povećava se proizvedena količina plina i omogućuje neometan rad postrojenja.

Doziranje

KOFASIL S koncentrat razrjeđuje se vodom na način naveden na pakiranju, kako bi se dobila otopina spremna za korištenje u dozi od 1-2 litre po toni materijala za siliranje.
Način primjene

Način primjene

KOFASIL S dozira se direktno kod usitnjavanja. Preporučujemo upotrebu novog injekcijskog sustava za doziranje našeg partnera SILA GmbH, Bitterfeld (vidi sliku). Ovaj sustav za doziranje kontinuirano dodaje koncentrirani KOFASIL LIFE S u struju vode i na taj način dozira pravu koncentraciju sredstva. Time se olakšava korištenje silažnih dodataka u nepovoljnim vrem


Tehnički Podaci

Sastav:
Lactobacillus buchneri DSM 13573 Doziranje: 1 g/t materijala za siliranje

Gustoća nacjepljivanja:
Najmanje 100,000 bakterija/g materijala za siliranje

Skladištenje: 
Čuvajte na suhom, hladnom i tamnom mjestu. Kad se čuva u originalnim zatvorenim spremnicima održat će se najmanje 12 mjeseci od datuma proizvodnje na sobnoj temperaturi ili tri godine u hladnjaku (-18°C). Proizvod otopljen u vodi mora se utrošiti unutar 24 sata nakon proizvodnje.

Klasifikacija u odnosu na zakon o životinjskoj hrani:
Sojevi bakterija korišteni u KOFASIL S navedeni su EU u Pravilniku (EC) Br. 1831 / 2003, kategorija: Tehnološki Dodaci, funkcionalna skupina: Silažni Aditivi. Pakiranje: 5 x 100 g suhog koncentrata (za 5 x 100 t silaže)