Provjereni dodatak za siliranje koji brine o kvaliteti fermentacije silaže trava, mahunarki i cijele biljke žitarica.

Addcon

Kofasil LIQUID

KOFASIL LIQUID garantira kako ćete uvijek moći obaviti košnju u optimalnim rokovima. Ako to vrijeme ne dozvoljava, možete čak i potpuno preskočiti fazu provjeravanja na polju. Posebno je pogodan za farme koje pripremaju velike količine silaže, jer više ne ovise o vremenskoj prognozi.


Kontrolira prirodne procese fermentacije preko selektivne supresije klostridija (uključujući opasnu Clostridium botulinum) i ostale mikroorganizme štetne za fermentaciju. Na taj način se sprječava pojava maslačne fermentacije i razgradnja proteina, a gubitak hranjivih tvari svodi na najmanju moguću mjeru, te se na optimalan način čuva visok sadržaj energije siliranog usjeva.Aplikacija pomoću raspoloživih dozatora


KOFASIL LIQUID se aplicira direktno na samoutovarnoj prikolici ili silo-kombajnu. Nije agresivan, niti korozivan, pa ga je moguće aplicirati pomoću bilo kojeg kvalitetnog dozatora. Preporučujemo modularne sustave za doziranje našeg partnera, kompanije SILA GmbH, Bitterfeld, koje je moguće spojiti na bilo koju vrstu standardne opreme za košnju.  Pažnja: Silaža tretirana KOFASIL LIQUID-om može se početi davati životinjama nakon završenog procesa fermentacije u trajanju od 6 tjedana.


Program dodataka za siliranje KOFASILTehnički podaci


Sastav:
- Natrijev nitrit (E 250), heksamin
- Spec. težina: 1.20 - 1.23 g/cm3
- pH vrijednost: 8-10

Skladištenje:

Čuvati na suhom, hladnom i tamnom mjestu. U neotvorenom pakiranju se čuva do 2 godine. KOFASIL LIQUID se smatra neopasni proizvodom. Ne smrzava do -20 °C

Klasifikacija prema važećim propisima:

Aktivne tvari u KOFASIL LIQUID se u EU prema Regulation (EC) No 1831/2003, kategoriziraju kao: Tehnološki dodaci, funkcionalna skupina: Dodaci za siliranje.

Pakiranja:
- Kanister (26 litara)
- Bačva (215 litara)
- IBC kontejner (1,000 litara)
- Rinfuza (od 10,000 litara)