Bakterijski inokulant za sjenažu. Homofermentativni bakterijski pripravak za poboljšanje kvalitete fermentacije silaže trava, mahunarki i cijele biljke žitarica.

Addcon

Kofasil LAC

KOFASIL LAC je bakterijski pripravak koji sadrži dva soja homofermentativnih bakterija mliječno-kiselog vrenja Lactobacillus Plantarum posebno izoliranih iz prirodnih silaža, te predstavlja potpuno prirodni silažni inokulant dobiven bez ikakve genetske modifikacije.

Korištenje KOFASIL LAC inokulanta u siliranju usjeva bogatih proteinima (npr. trave, mahunarke) dovodi do snažne proizvodnje mliječne kiseline, te brzog i snažnog snižavanja pH vrijednosti. Time se sprječava razvoj štetnih bakterija, kao što su klostridije i izrazito smanjuju gubici. Tretiranje mase za siliranje KOFASIL LAC-o rezultira silažom visokog sadržaja energije i hranjivih tvari, savršene higijenske ispravnosti, idealne za hranidbu visoko-proizvodnih životinja.

Brzo snižavanje pH za bolju kvalitetu silaže i bolje proizvodne rezultate:

  • osmotolerantne bakterije mliječnog vrenja brzog rasta 
  • poboljšana kvaliteta vrenja
  • minimalan gubitak ST tijekom siliranja
  • viša konzumacija hranjivih tvari i bolji proizvodni rezultati
  • bolja isplativost govedarske proizvodnje


Gotovo za uporabu

KOFASIL LAC se otopi u vodovodnoj vodi i spreman je za uporabu. Preporučujemo doziranje barem 0.5 litre otopine inokulanta po toni mase za siliranje. Optimalna distribucija inokulanta postiže se dodavanjem 1 do 2 litre otopine po toni mase za siliranje.


Opseg primjene

KOFASIL LAC je posebno preporučljiv za poboljšanje kvalitete fermentacije
silaže trava i mahunarki (ili njihove mješavine), te cijele biljke žitarica.


Doziranje

KOFASIL LAC se dozira neposredno na silo-kombajn ili samoutovarnu prikolicu. Preporučuje se korištenje novog injekcionog sustava za doziranje proizvedenog od strane našeg partnera SILA GmbH, Bitterfeld (vidi sliku). Ovaj dozator kontinuirano dodaje koncentrat KOFASIL LAC-a u mlaz vode i na taj način dozira optimalnu količinu inokulanta. Ukoliko se uslovi siliranja promijene, jednostavno se može izvršiti dodavanje kemijskog konzervansa za poboljšanje aerobne stabilnosti (npr. MAIZE KOFASIL LIQUID).

Pakiranje:
10 vrećica x 100g suhog
koncentrata
(za 200 t silaže)Tehnički Podaci

Sastav:

Lactobacillus plantarum DSM 3676 and 3677, Propionibacterium DSM 9676 and 9677

Gustoća nacjepljivanja:

Kad se uzgoji prema uputama, min.
400,000 bakterija/g silirane mase

Skladištenje:

Čuvajte na suhom,hladnom i tamnom mjestu.Kad se čuva na sobnoj temperaturi, u originalnim zatvorenim spremnicima, najmanje 12 mjeseci od
datuma proizvodnje, ili tri godine u hladnjaku (-18°C). Nerazrijeđena aktivna kultura održet će se 10 -14 dana
na sobnoj temperaturi ili 4 tjedna u hladnjaku (4°C). Razrijeđena aktivna kultura mora se utrošiti unutar 24 sata nakon proizvodnje.

Klasifikacija u odnosu na zakon o životinjskoj hrani:

Aktivni sastojci KOFASIL LIFE navedeni su EU u Pravilniku (EC) Br. 1831 / 2003, kategorija : Tehnološki

Dodaci, funkcionalna skupina: Silažni
Aditivi.