Kemzyme Plus Dry je multi-fermentacijski sistem enzima s 5 osnovnih enzimatskih aktivnosti za modernu potpunu biljnu prehranu.

KEMIN

Kemzyme Plus Dry - sistem enzima za potpunu biljnu prehranu

Kemzyme Plus Dry - sistem enzima za potpunu biljnu prehranu

Kemzyme Plus Dry je multi-fermentacijski sistem enzima s 5 osnovnih enzimatskih aktivnosti za modernu potpunu biljnu prehranu ('Total Vegetable Diets', TVD). Proizvod dokazane kvalitete vodećeg svjetskog proizvođača dodataka stočnoj hrani, Kemin Industries, Inc., odobren je i registriran u Europskoj uniji (EU).

Prednosti korištenja Kemzyme Plus Dry sistema enzima

• Posebno razvijen za korištenje pri potpunoj biljnoj prehrani
• Razgrađuje anti-prehrambene čimbenike prisutne u krmivima
• Dokazano povećava iskorištenje hrane
• Omogućava fleksibilnosti u pripremanju recepture obroka
• Povećana proizvodnja jaja
• Smanjuje količinu izmeta i izlučivanje dušika
• Smanjeno nakupljanje masti kod brojlera i zečeva
• Daje bolje rezultate kod rasta svinja
• Otporan na peletiranje

Sastav
Endo-1,3(4)-beta-glukanaza (beta-glukanaza) (EC 3.2.1.6), Endo-1,4-beta-glukanaza (EC 3.2.1.4) (celulazni kompleks), alfa-amilaze (EC 3.2.1.1), bacilolizin (proteaze) (EC 3.4.24.28), Endo-1,4-beta-ksilanaza (ksilanaza) (EC 3.2.1.8). Registracijski broj proizvoda : E 1620 (EU-registracijski broj enzima 53).

Doziranje i način primjene
Kod pura, pilića za tov (brojlera) i nesilica minimalno 250 gr/toni gotove hrane. Kod odbijene prasadi minimalno 500 gr/toni gotove hrane.