Intra Mineral Selen i Vitamin E je izvor lako dostupnog selena i vitamina E, dodatak za prihranu peradi i svinja, u obliku višestruko djelotvornijem od uobičajenih izvora.

Intracare

Intra Mineral Selen i Vitamin E - dodatak za prihranu peradi

Intra Mineral Selen i Vitamin E je izvor lako dostupnog selena i vitamina E, dodatak za prihranu peradi, u obliku višestruko djelotvornijem od uobičajenih izvora minerala i vitamina.

Prednosti korištenja Intra Mineral Selena i Vitamina E u tekućem obliku

- lako dostupan i iskoristiv izvor selena i vitamina E
- ubraja se među najučinkovitije kombinacije minerala i vitamina u tekućem obliku
- topiv u vodi, ne onečišćuje sustav za napajanje
- stimulira imunološki sustav i pospješuje zdravlje životinja
- antioksidativni učinak vitamina E i selena eliminira oštećenja vitalnih stanica koja su česti uzrok bolesti

Općenito o proizvodu Intra Mineral Selen + Vitamin E
Intra Mineral Se + Vit E je dodatak prehrani za perad koji se koristi kada je potreban dodatak vitmina E i selena u prehrani ili kao zamjena za vitamin E i selen u životinjskoj hrani. Višetruko je učinkovitiji od uobičajenih izvora vitamina E i selena koji se dodaju životinjskoj hrani, te se isti učinak može postići sa manjim količinama i na taj način ostvariti značajna ušteda u proizvodnji. Proizvod se primjenjuje kroz vodu za napajanje ili kao sastojak u kašastoj/tekućoj hrani.

Primjena i mehanizam djelovanja proizvoda Intra Mineral Selen + Vitamin E
Antioksidansi su dio mehanizma za zaštitu stanica od oštećenja, koja su najčešće uzrok raznih bolesti. Antioksidansi su molekule koje reagiraju sa slobodni radikalima i sprječavaju lančanu reakciju s ciljem očuvanja vitalnih molekula. Iako u tijelu životinja postoji nekoliko enzimatskih sistema koji eliminiraju slobodne radikale, osnovni mikronutritivni (vitaminski) antioksidansi su vitamin E, vitamin A (beta-karoten) i vitamin C. Dodatno, selen kao element u tragovima koji je nužno potreban za pravilno funkcioniranje jednog od enzimatskih sistema s antioksidativnim djelovanjem, također je uključen u ovu skupinu. Tijelo životinje ne može sintetizirati ove esencijalne mikronutrijenete, stoga se oni moraju osigurati kroz prehranu.

Sastav i doziranje
Intra Mineral Se + Vit E sastoji se od organskog kompleksa soli selena sa vitaminom E i sadrži 200 mg selena (Se) i 200 gr. vitamina E po kilogramu proizvoda. Koristiti u dozi od 50 - 100 ml na 1.000 lit vode za piće, ovisno o potrebi, kroz period od 7 do 14 dana.