focus-img8
focus-img6
focus-img7
focus-img5
focus-img2
focus-img10
focus-img9
focus-img3
focus-img4
focus-img1
Sprayfo BLUE - mliječna zamjenica za telad

Sprayfo BLUE - mliječna zamjenica za telad

Potpuna mliječna zamjenica nizozemskog proizvođača SLOTEN za mliječnu i tovnu telad s visokim udjelom mliječnih proteina koja omogućava značajni porast težine u ranoj dobi.

Opširnije
Uređaj za napajanje teladi Milk Taxi

Uređaj za napajanje teladi Milk Taxi

Učinkovito rješenje za poluautomatizirano napajanje teladi vodećeg proizvođača u segmentu opreme za napajanje - Holm & Laue GmbH. Uređaj Milk Taxi je prepoznat kao efikasno rješenje za napajanje teladi u 45 zemalja širom svijeta.

Opširnije
Višenamjenske montažne hale

Višenamjenske montažne hale

Montažne hale i objekti široke namjene pogodni za suhe marine, sportske dvorane, jahaone, skladišta i logističke hale, aerodromske hale i hangare, proizvodne i servisne pogone te ostale namjene gdje je isplativost, mobilnost i fleksibilnost značajan čimbenik.

Opširnije
Skupni iglu za smještaj teladi

Skupni iglu za smještaj teladi

Rješenje za grupni smještaj teladi koje omogućava stvaranje povoljne mikroklime bez propuha i optimalnu zaštitu teladi od respiratornih problema.

Opširnije
Toxfin - Inaktivator mikotoksina

Toxfin - Inaktivator mikotoksina

Spriječava trovanje mikotoksinima, poboljšava sigurnost stočne hrane i podržava zahtjeve HACCP-a

Opširnije
Jahaće sedlo - englesko

Jahaće sedlo - englesko

Klasično englesko sedlo po pristupačnoj cijeni. Najprodavaniji artikal iz ponude konjičke opreme.

Opširnije
Intra Hydrocare - za dezinfekciju sustava za napajanje i staklenika

Intra Hydrocare - za dezinfekciju sustava za napajanje i staklenika

Snažano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju sustava za napajanje i staklenika. Prikladan za korištenje u svim uvjetima uzgoja životinja, u punom ili praznom objektu. Siguran za ljude, životinje i opremu. Prikladan za sve vrste sustava za napajanje.

Opširnije
PREV NEXT

Savjeti za proizvodnju energetski bogate sjenaže

Poklanjanje pažnje kvalitetnom izvođenju pojedinih faza siliranja trave je osnovni preduvjet za dobivanje energetski bogate sjenaže. Upotreba inokulanata za sjenažu ne može ispraviti propuste poput lošeg zbijanja materijala i sl. U nastavku navodimo značajne aspekte na koje je potrebno obratiti posebnu pažnju. Budući da se zahtjevi i uvjeti na svakoj farmi razlikuju, dole navedene činjenice mogu poslužiti kao opće smjernice, a detaljnije preporuke prilagođene specifičnim situacijama možete zatražiti od predstavnika Bio Pharm Vet d.o.o. 

Struktura travnjaka

Travnjaci se moraju redovito kontrolirati i vrednovati po kvalitativnim i količinskim aspektima. Potrebno je utvrditi sastav travnjaka, trava i mahunarki, i utvrditi koje su biljke dominantne. Ako je sadržaj trava cca. 50-66 %, travnjak se smatra dobro uravnoteženim. U pravilu ćete pronaći 20 do 30 različitih vrsta biljaka u sastavu travnjaka.

Doprinos hranjive vrijednosti od strane različitih vrsta je važan. Visoko kvalitetne vrste s visokom hranjivom vrijednosti, kao što je ljulj (Lolium perenne L.) trebaju biti dominantne u travnjaku, dok vrste manje kvalitete trebaju biti srazmjerno manje zastupljene. Identifikacija sastava travnjaka provodi se u proljeće.

Štete na gornjem sloju tla uslijed suše, pretjerane ispaše ili smrzavanja moraju se ozbiljno razmotriti, jer mogu uzrokovati brze promjene u sastavu travnjaka. Biljne vrste koje su nestale brzo će zamijeniti druge biljke manje hranjive vrijednosti, poput puzavog žabnjaka (Ranunculus repens) koji ima visoku vitalnost i može rasti vrlo agresivno.

Za održavanje zadovoljavajuće kvalitete travnjaka potrebna je konstanta pažnja. Ravnanje terena i krtičnjaka u proljeće, kao i potiskivanje gornjeg sloja tla podignutog uslijed smrzavanja pomaže u stvaranju stabilnog i kvalitetnog travnjaka. Područja bogata podzemnim vodama moraju imati učinkovitu odvodnju kako bi se omogućilo brzo sušenje. Gnojenje mora biti dobro prilagođeno trenutnim potrebama.

Nova sjetva i ponovljena sjetva

Ako je travnjak ozbiljno oštećen, zakorovljen ili ima pogrešan sastav, razmotrite ponovnu sjetvu.

Travnjak se često može popraviti ciljanim zasijavanjem. Postojeći sloj tla zasijava se na početku vegetacije u proljeće, pomoću posebnih sijačica s diskovima. Intenzivni uzgoj može zahtijevati ponovnu sjetvu jednom godišnje, odnosno svake dvije godine kako bi se osigurao stabilan i dobro uravnotežen sastav travnjaka. 'Degradiran' travnjak s malim udjelom kvalitetnih vrsta, i/ili s otrovnim biljnim vrstama, zahtijeva novu sjetvu. To pruža mogućnost ciljanog podešavanja sastava travnjaka lokalnim uvjetima.

Optimalno vrijeme za košnju

Za proizvodnju sjenaže s visokim sadržajem energije, potrebno je izvršiti košnju u optimalno vrijeme. Najbolji trenutak za košnju je u fazi punog vlatanja dominantne biljne vrste u sastavu travnjaka. Sadržaj sirovih vlakana 220-250g/kg suhe tvari je jamstvo za hranu koja je bogata šećerom i energijom. Čak i kada bi odabir kasnijeg vremena košnje značio volumen otkosa, najviša energetska vrijednost buduće sjenaže se postiže kada je košnja izvršena u pravo vrijeme (veća kvaliteta u odnosu na veću količinu manje energetske vrijednosti).

Košnja trave

Izbjegavajte prenisko košenje trave (min. 7-8 cm od tla). Košnja trave na ispravnoj visini sprječava uključivanje stabljika, prljavštine i mrtvih biljnih dijelova koji nemaju hranjivu vrijednost, kao i bakterija i drugih elemenata koji negativno utječu na vrenje. Dodatno, preniska košnja usporava regeneriranje travnjaka i na taj produžuje period do idućeg otkosa, te potiče razvoj Clostridie, i kasnije neželjene pojave maslačne kiseline tijekom siliranja. Najveći rizik preniske košnje predstavlja mogućnost razvoja bakterija koje uzrokuju botulizam (nekontagiozna, alimentarna intoksikacija toksinima bakterije Clostridium botulinum) i posljedično kontaminacije silosa. 

Obratite posebnu pažnju na visinu košnje na neravnim terenima jer svako zahvaćanje zemlje i mrtvih dijelova biljaka povećava rizik i utječe na završnu kvalitetu sjenaže.

Sušenje travnate mase (venuće)

Idealan stupanj venuća za trave je 30 do 40%. Ostavljanje usjeva na terenu predugo vodi do gubitaka i smanjenja količine hranjivih tvari, stoga je vitalno bitno da se trava silira što je brže moguće. 

Ako su vremenski uvjeti su takvi da nije moguće ostaviti travu da prevene, odmah pristupite siliranju trave bez odgađanja uz upotrebu kemijskog dodatka za siliranje KOFASIL LIQUID ili KOFASIL PLUS GRANULAR kako biste spriječili pojavu maslačne fermentacije. Pretjerano venuće nije poželjno iz razloga što presuha trava može uzrokovati sekundarnu fermentaciju u kojoj kvasci razgrađuju mliječnu kiselinu stvorenu u silosu, što dovodi do sljedeće lančane reakcije: sjenaža se zagrijava -> pH vrijednost raste -> niču spore plijesni -> sjenaža pljesnjivi. 

Usitnjavanje sjenažne mase

Kraća dužina sjeckanja sjenažne mase omogućava bakterijama mliječno-kiselog vrenja bolji pristup do biljnih šećera, olakšava sabijanje sjenaže i istiskivanje zraka, te sprječava širenje plijesni. Kako bi se osiguralo dovoljno zbijanje sjenažne mase, sjenažnu masu treba usitiniti na dužinu od 6 do 8 cm, a u suhim uvjetima na 4 cm.

 

Primjena dodataka za siliranje trave (sjenažu)

Dodaci za siliranje trave (sjenažu) primjenjuju se na ispravan način korištenjem odgovarajuće dozirne opreme izravno na samoutovarnoj prikolici ili krmnom kombajnu (silo-kombajnu). Za ispravno doziranje pročitajte specifikaciju pojedinog proizvoda.

Okretanje i sakupljanje trave

Otkos premještati što je manje moguće kako bi se izbjegli gubici na terenu. Zupci preokretnih jedinica moraju biti tako podešeni da ne stružu nepotrebno po tlu i ne sakupljaju zemlju i mrtve dijelove biljaka. Sakupljanje je potrebno provesti neposredno prije sjeckanja i siliranja.

 

Oblik silažnog trapa

Silažni trap mora biti izrađen na način da je zajamčen volumen silaže za upotrebu od 1,5 metara/tjedno u zimskim mjesecima i 3 metra/tjedno u ljetnim mjesecima. U nedoumici između dužeg ili šireg trapa, dajte prednost dužem trapu. Prednji dio silažnog trapa okrenite suprotno od pretežnog smjera vjetra kako biste spriječili povećani ulazak zraka ispod pokrova koje će uzrokovati aerobno propadanje sjenaže. 

Punjenje i sabijanje sjenaže u silažnom trapu

Za brzo pokretanje mliječno-kiselog vrenja, silažni trap mora biti punjen što je brže moguće. Važno je provesti ravnomjerno punjenje silosa i pravilno zbijanje mase kako bi se istisnuo atmosferski kisik iz silažnog trapa. Brzina punjenja silosa ne smije biti određena ritmom dovoženja mase ili usitnjavanja, već isključivo brzinom traktora kojim se vrši zbijanje u silažnom trapu. Ako je traktor relativno lagan, trebao bi biti opremljen s uskim gumama i voziti polako kako bi se povećao pritisak po jedinici površine i produžilo vrijeme trajanja pritiska.

Dimenzije valjka traktora uvijek treba prilagoditi brzini ostalih operacija kako bi se izbjeglo usporavanje procesa. Rad treba organizirati na način da se trap napuni u jednom danu. Višednevno punjenje trapa treba izbjegavati.

Pokrivanje sjenaže u silažnom trapu

Nakon zbijanja sjenažna masa u silažnom trapu mora biti odmah hermetički zatvorena prekrivanjem odgovarajućim silažnim pokrovom pritisnutim gumama, vrećama pijeksa ili širenjem zemlje preko cijele površine pokrova. Prilikom opterećivanja pokrova potrebno je paziti da ne dođe do oštećenja pokrova koji bi omogućilo ulazak zraka. Pri odabiru silažnog pokrova obratite pažnju na karakteristike UV stabilnosti. Polaganje tanke zaštitne folije na dno i uz stijenke silažnog trapa pokazalo se učinkovito i trebalo bi ga uvrstiti u standardnu praksu. 

Foliju i pokrov položite na način da odvodi oborinske vode što dalje od silažnog trapa. Koristite ojačanu mrežu kako biste zaštitili pokrov sjenaže od oštećenja uzrokovanih od strane malih životinja.

Zastupstva
Sloten
BASF Animal Nutrition
Kemin
Intracare
Volac
Kerbl
Addcon
Trouw Nutrition
Holm & Laue
Agrotel
AKO Agrartechnik
LCB Food Safety
Herbavita